OKEx Futures Trading User Agreement

1. Oversikt

1.1 OKEx Futures Trading (“Tjenesten”) er en derivathandelstjeneste for Virtual Financial Asset (VFA) lansert av Aux Cayes Fintech Co. Ltd. (heretter “OKEx”). Den er designet, administrert og drevet av OKEx. For å aktivere OKEx Futures Trading, må du lese, forstå og godta “OKEx Futures Trading User Agreement” og innholdet som er inkludert i artikkel 7.1 her (“Avtalen”). Les nøye gjennom alle vilkårene før du velger å godta denne avtalen.

1.2 Vær oppmerksom på at du ikke skal bruke tjenesten før du godtar vilkårene i avtalen. Spesielt ved å godta avtalen direkte eller bruke tjenesten, erkjenner du at du har godtatt vilkårene i avtalen.

2. Kvalifisering for bruk av tjenesten

2.1 Du anerkjenner og godtar at:

 • du har godtatt “OKEx servicevilkår”, og du er kvalifisert for og ikke forbudt å bruke “tjenestene” definert der;
 • denne avtalen er ikke i strid med lovene i landet eller regionen der du kommer fra;
 • du er den juridiske eieren av VFA-ene du har satt inn hos tjenesten, og de nevnte VFA-ene er hentet fra legitime kilder.

2.2 Du er klar over og påtar deg risikoen ved bruk av tjenesten, som inkluderer, men ikke begrenset til:

 • høy prisvolatilitet for VFAer og deres derivater kan medføre stort eller totalt tap på kort tid;
 • mangelen på VFA som er deponert som margin, kan medføre umiddelbar avvikling av stillingene dine, og du kan miste alle VFAer du har satt inn hos tjenesten;
 • teknologisk opprør kan oppstå, noe som kan forsinke eller blokkere din bruk av tjenesten;
 • markedsavvik kan skje, noe som kan medføre tap av VFA-er.
 • innimellom, for å opprettholde den generelle trivselen i markedet, må OKEx legge til, fjerne eller endre policyer. En slik handling kan være til fordel for eller mot en individuell bruker som deg.

2.3 Du anerkjenner og godtar at:

 • Du vil ikke bruke tjenesten til noe ulovlig formål.
 • Du vil ikke starte eller legge til rette for noen form for markedsmanipulasjon.

3. Bruke tjenesten

3.1 Tjenesten gir deg ordrebok i sanntid sammen med annen informasjon. Du kan se eller laste ned informasjon for din egen analyse.

OKEx er ikke ansvarlig for noen vurdering eller analyse du har gjort basert på informasjonen som tilbys av Tjenesten.

3.2 Du kan legge inn bestillinger, i formen som kreves av OKEx, via nettstedet, klientprogramvaren, API eller andre kanaler. Når en ordre er fylt, vil du ikke kunne kansellere eller endre den.

3.3 Når bestillingen “Åpne lang” eller “Åpne kort” er fylt, blir den tilsvarende posisjonen åpnet. Når en ”Lukk lang” eller “Lukk kort” -bestilling er fylt, lukkes den tilsvarende posisjonen. Tjenesten vil gi deg informasjon om posisjonene dine, og om verdien av VFA-er og deres derivater, i sanntid.

3.4 Futures vil bli avgjort kl. 08:00 (UTC) hver dag (“Oppgjøret”). Oppgjørsprisen er den siste merkeprisen (definert og beregnet av tjenesten, se “OKEx Futures Guide”). Ved oppgjør vil samme mengde FVA som UPL bli lagt til RPL, og RPL minus tilbakebetalingsbeløpet vil bli kreditert saldoen din, som kan trekkes umiddelbart (med forbehold om marginkrav og andre grenser som kreves av Tjenesten). UPL og RPL tilbakestilles deretter til 0. (For definisjoner og beregningsmetoder for UPL 、 RPL og tilbakeslagsbeløp, se “OKEx Futures Guide”.)

3.5 På tidspunktet for levering av kontrakten (08:00 UTC hver fredag) lukker systemet posisjonene på alle åpnede ukentlige futures. Prisen vil være den aritmetiske gjennomsnittsverdien til BTC / USDT eller annen relevant indeks forrige time før levering. Fortjeneste og tap oppnådd etter å ha stengt posisjonen gjennom levering vil bli lagt til RPL, og RPL minus tilbakebetalingsbeløpet vil bli kreditert saldoen din, som kan trekkes umiddelbart. UPL og RPL tilbakestilles deretter til 0. (For definisjoner og beregningsmetoder for UPL, RPL og tilbakebetalingsbeløp, se "OKEx Futures Guide").

3.6 Du betaler gebyrer til OKEx for tjenesten. For gebyrplanen, se “OKEx Futures Guide”.

3.7 Hvis markedsavvik oppstår før avregning og levering, inkludert, men ikke begrenset til, akutt svingning i underliggende indeks eller unormal tilbakeslagshastighet, kan OKEx etter eget skjønn bestemme å avgjøre til riktig tid med kommersielt rimelig metode. OKEx skal legge ut en kunngjøring angående slike detaljerte regler.

4. Risikostyring

4.1 Tjenesten introduserer ulike tiltak for å kontrollere de systematiske risikoene, inkludert, men ikke begrenset til:

 • Margesystem med nivået vedlikeholdsmarginforhold
 • Likvidasjonsmekanisme
 • Samfunnsmessig tilbakeslagsprosedyre

OKEx vil kontinuerlig forbedre tiltakene for risikostyring.

4.2 “Margesystem med trinnvis vedlikeholdsmarginforhold”. Basert på VFAene du har satt inn hos tjenesten, er størrelsen på stillingen du kan åpne begrenset. I tillegg, for å unngå avvikling, må marginforholdet ditt (definert og beregnet av tjenesten, se “OKEx Futures Guide”) holdes høyere enn vedlikeholdsmarginforholdet, som er den laveste nødvendige marginforholdet for å opprettholde dine nåværende posisjoner. . En planlagt vedlikeholdsforholdsplan er vedtatt av tjenesten. Jo større stillingen er åpnet, desto høyere vil forholdet til vedlikehold være påkrevd. Se “OKEx Futures Guide” for detaljer.

4.3 “Avviklingsmekanisme”. Når marginforholdet på kontoen din er lavere enn vedlikeholdsmarginforholdet + avgiftssats for avvikling, vil en avvikling av kontoen din utløses. Kontoen din blir midlertidig overtatt av tjenestens risikostyringsmotor; og vil være tilbake under din kontroll etter at avviklingsprosessen er ferdig. I likvidasjonsmekanismen vil tjenestens risikostyringsmotor fortsette å avvikle stillingene dine, til Margin Ratio er tilbake over Tiered Maintenance Margin Ratio eller stillingene dine er fullstendig avviklet. Se “OKEx Futures Guide” for detaljer.

4.4 “Samfunnsmessig tilbakeslagsprosedyre”. Noen innlagte VFA-er kan ikke dekke kostnadene som avvikles. Det totale underskuddet fra alle brukere som har gått gjennom likvidasjon, blir først betalt av tjenestens forsikringsfond. Hvis forsikringsfondet er oppbrukt, blir den sosiale tilbakekallingsprosedyren vedtatt av tjenesten for å dekke det gjenværende underskuddet. Brukere som har et nettofortjeneste for dagen, vil bli gjenstand for denne tilbakekoblingen. Se “OKEx Futures Guide” for detaljer.

4.5 Hvis størrelsen på posisjonene dine eller åpne bestillinger akkumuleres til et nivå som utgjør en betydelig trussel for andre brukere, kan OKEx, etter eget skjønn, be deg om å kansellere bestillingene eller lukke deler av stillingene dine. Du erkjenner og godtar at OKEx forbeholder seg sin eneste og absolutte rett og skjønn, under unntakelige omstendigheter, til helt eller delvis å lukke din stilling eller ordre..

5. Ansvarsbegrensning

5.1 Du erkjenner at du forstår reglene og retningslinjene som er grundig knyttet til tjenestene. OKEx er ikke ansvarlig for ditt tap på grunn av misforståelse av reglene og policyene. Spesielt, for å åpne eller opprettholde posisjonene dine, må mengden VFAer du satte inn som margin, oppfylle visse krav. Hvis kravene ikke blir oppfylt, vil likvidasjon utløses. Når en avvikling skjer, kan du miste alle VFA-er du har satt inn som margin.

5.2 Informasjonen om din handel blir offisiell hos Settlement. Informasjonen som vises mellom to påfølgende avtaler er kun for referanseformål og kan ikke garanteres å innebære det offisielle utfallet. Du kan ta tap av handlingene dine basert på informasjonen som er gitt om oppgjøret. OKEx er ikke ansvarlig for tapet ditt.

5.3 For å overholde endringene i lover eller forskrifter, eller for å opprettholde markedets generelle velvære, må OKEx, etter eget skjønn, endre policyer, regler eller implementere nødregler fra tid til annen. Slike endringer eller implementeringer kan føre til midlertidig utilgjengelighet for kontoen din, tilbakekobling fra kontoen din, umiddelbar stenging av bestemte stillinger eller annet avbrudd i tjenesten. OKEx er ikke ansvarlig for tapet ditt.

5.4 OKEx er ikke ansvarlig for tap på grunn av ukontrollerbare situasjoner, som inkluderer, men ikke begrenset til:

 • systemvedlikehold som kunngjort på forhånd;
 • funksjonsfeil på internett som deaktiverte dataoverføring;
 • krig, opptøyer, flom, jordskjelv eller andre uventede forstyrrelser;
 • hackingangrep, datavirus, funksjonsfeil på internettnettverk, bankproblemer, oppdatering av nettstedet, suspensjon av tjenesten, forsinkelse eller kansellering på grunn av avbrudd i regjeringen;
 • uforutsigbare eller uløselige problemer med den tilgjengelige teknologien;
 • forårsaket av tredjeparter inkludert upassende eller forsinkede henrettelser.

5.5 Nettverksfeil, systemfeil, hackingangrep og andre uforutsette faktorer har potensial til å forårsake unormal omsetning, markedsforstyrrelser og andre mulige avvik. OKEx forbeholder seg retten til å kansellere og / eller tilbakebetale transaksjoner over en periode der det anser tilstrekkelig for å redusere eventuelle skadelige markedseffekter. OKEx er ikke ansvarlig for tap som oppstår derved.

5.6 Du er klar over at teknologisvikt kan skje uventet. OKEx kan ikke holdes ansvarlig for tap som følge av teknologisvikt som inkluderer, men ikke begrenset til:

 • tap, forsinkelse, avbrudd eller annen feil på tilkoblingen til tjenesten.
 • stopp, treghet, ikke noe svar eller annen funksjonsfeil på tjenesten på grunn av overbelastning.
 • funksjonsfeil på grunn av tjenestens manglende evne til å hente nødvendige data riktig fra en tredjepart via internett.

5.7 OKEx forbyr strengt illojal handelsatferd. OKEx forbeholder seg retten til å vedta, etter eget skjønn, utøvende kontroll over kontoen din, hvis du

 • er involvert i prismanipulering eller andre ondsinnede forseelser mot markedet;
 • kan skade andre brukere eller OKEx ved å utnytte tjenestens sårbarheter eller på andre urimelige måter;
 • er involvert i andre aktiviteter som OKEx anser skadelig for markedets generelle velvære.

OKEx forbeholder seg også retten til å iverksette tiltak inkludert, men ikke begrenset til, å lukke kontoer, begrense handel, stoppe handel, avbryte transaksjoner og tilbakeføringstransaksjoner for å eliminere uønskede effekter på markedets generelle velvære. OKEx er ikke ansvarlig for tap som oppstår når en slik handling mot deg skjer.

6. Skadesløsholdelse

6.1 Du må skadesløse OKEx for handlinger relatert til OKEx-kontoen din og din bruk av tjenesten.

6.2 Du samtykker herved til å forsvare, skadesløsholde og holde OKEx ufarlig for ethvert krav eller krav (inkludert rimelige advokatkostnader) som er gjort eller pådratt av en tredjepart mot OKEx på grunn av eller som følge av ditt brudd på denne avtalen, feil bruk av tjenesten , ditt brudd på noen lov eller rettighetene til en tredjepart og / eller handlinger eller passivitet fra en tredjepart som du gir tillatelse til å bruke din OKEx-konto eller få tilgang til nettstedet vårt, programvaren, systemet (inkludert nettverk og servere som brukes til tilby noen av Tjenestene) som drives av oss eller på våre vegne, eller noen av Tjenestene på dine vegne.

7. Diverse

7.1 Innholdet i denne avtalen inkluderer også OKEx forskjellige systemspesifikasjoner, andre avtaler eller regler i vedlegget til denne avtalen, OKEx Futures med myntmargin Brukerhåndbok, OKEx Futures med USDT margin User Guide og andre relevante avtaler, regler angående tjenesten som OKEx kan fra tid til annen utstedes. Når innholdet ovenfor er offisielt utgitt, er det en integrert del av denne avtalen, og du bør også overholde den. I tilfelle noen konflikt mellom ovennevnte innhold og denne avtalen, skal denne avtalen gjelde hvis ingen motsatt uttalelse.

7.2 OKEx forbeholder seg retten til ensidig å endre denne avtalen (inkludert innholdet ovenfor) om nødvendig. Slike modifikasjoner kan skje når som helst uten forvarsel. I tilfelle det blir gjort endringer, skal det reviderte innholdet legges ut på OKExs nettsted umiddelbart. Sjekk den siste informasjonen som er lagt ut der for å informere deg om eventuelle endringer. Din fortsatte bruk av eller tilgang til tjenesten etter publisering av endringer utgjør aksept av disse endringene. Hvis du ikke godtar det reviderte innholdet, bør du slutte å bruke de relaterte tjenestene.

7.3 Du bør lese avtalen og ethvert dokument det er referert til i dem veldig nøye. Hvis det er noe du ikke forstår i avtalen og ethvert dokument det er referert til her, bør du diskutere dette med OKEx og søke nødvendig avklaring. Enhver formell kommunikasjon med deg vil bli gjennomført via elektronisk post med mindre annet er instruert. Dokumenter vil bli sendt til deg med elektronisk post, og du bør søke å sende eventuelle dokumenter til oss på samme måte. Du vil også kunne kontakte oss telefonisk. Enhver formell kommunikasjon med deg vil, med mindre annet er avtalt, skje på engelsk. I tilfelle avvik mellom den engelskspråklige versjonen av avtalen eller slik kommunikasjon og oversettelse av avtalen eller slik kommunikasjon (etter behov) på et fremmed språk, skal den respektive engelske versjonen ha forrang. I tilfelle avvik mellom kommunikasjon og avtalen, skal avtalen ha forrang.

7.4 Opprettelse, gyldighet, forklaring, endring, utførelse og tvisteløsning av denne brukeravtalen skal være underlagt lovene på Seychellene.

7.5 Hvis det er noen tvist mellom en bruker og OKEx, bør begge parter prøve å utarbeide en løsning gjennom forhandlinger. Imidlertid, hvis forsøket ikke lykkes, bør begge parter bli enige om å løse uenigheten eller tvisten gjennom Seychellene rettsvesen.

7.6 Alle overskriftene i denne avtalen er kun for lesebehov og skal ikke påvirke dens tolkning.

7.7 Denne avtalen gjelder ikke brukere av futures trading simulering.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map