Acordul utilizatorului de tranzacționare a opțiunilor OKEx

1. Prezentare generală

1.1 OKEx Options Trading („Serviciul”) este un serviciu de tranzacționare cu instrumente financiare derivate cu active financiare virtuale (VFA) lansat de Aux Cayes Fintech Co. Ltd. (denumit în continuare „OKEx”). Este proiectat, gestionat și operat de OKEx. Pentru a activa tranzacționarea opțiunilor OKEx, trebuie să citiți, să înțelegeți și să fiți de acord cu „Acordul utilizatorului de tranzacționare a opțiunilor OKEx” și conținutul inclus în articolul 7.1 din prezentul document („Acordul”). Vă rugăm să citiți cu atenție toți termenii și condițiile, înainte de a alege să acceptați acest Acord.

1.2 Vă rugăm să rețineți că nu veți utiliza Serviciul înainte de a fi de acord cu termenii Acordului. În special, acceptând direct Acordul sau utilizând Serviciul, recunoașteți că ați fost de acord cu termenii Acordului.

2. Eligibilitatea utilizării serviciului

2.1 Recunoașteți și sunteți de acord că:

 • ați fost de acord cu „Termenii și condițiile OKEx” și sunteți eligibil și nu vi se interzice utilizarea „Serviciilor” definite în acesta;
 • prezentul acord nu contravine legilor țării sau regiunii din care sunteți;
 • sunteți proprietarul legal al VFA-urilor pe care le-ați depus la Serviciu și VFA-urile menționate anterior sunt obținute din surse legitime.

2.2 Sunteți conștienți și vă asumați riscurile în utilizarea Serviciului, inclusiv, dar fără a se limita la:

 • volatilitatea ridicată a prețurilor VFA-urilor și instrumentelor derivate ale acestora ar putea duce la pierderi mari sau totale într-o perioadă scurtă de timp;
 • insuficiența VFA-urilor depuse ca marjă ar putea duce la lichidarea imediată a pozițiilor dvs. și ați putea pierde toate VFA-urile pe care le-ați depus la Serviciu;
 • s-ar putea întâmpla vârste tehnologice care pot întârzia sau bloca utilizarea serviciului;
 • s-ar putea întâmpla o anomalie de piață, care poate duce la pierderea VFA-urilor.
 • din când în când, pentru a menține bunăstarea generală a pieței, OKEx trebuie să adauge, să elimine sau să schimbe politici. O astfel de acțiune poate fi în favoarea sau împotriva unui utilizator individual ca dvs..

2.3 Recunoașteți și sunteți de acord că:

 • Nu veți utiliza Serviciul în niciun scop ilegal.
 • Nu veți iniția sau facilita nicio formă de manipulare a pieței.

3. Utilizarea serviciului

3.1 Serviciul vă oferă carte de comandă în timp real, împreună cu alte informații. Puteți vizualiza sau descărca informații pentru propria dvs. analiză. OKEx nu este responsabil pentru orice judecată sau analiză pe care o faceți pe baza informațiilor furnizate de Serviciu.

3.2 Puteți plasa comenzi, în formularul solicitat de OKEx, prin intermediul site-ului web, al software-ului clientului, API sau orice alte canale. Odată ce o comandă este completată, nu veți mai putea să o anulați sau să o modificați.

3.3 Odată ce comanda dvs. deschisă este completată, poziția corespunzătoare este deschisă. Odată ce o comandă de închidere este completată, poziția corespunzătoare este închisă. Serviciul vă va oferi informații în timp real despre pozițiile dvs. și despre valoarea VFA-urilor și a instrumentelor derivate ale acestora..

3.4 Contractul de opțiuni va fi decontat zilnic la ora 08:00 (UTC). Apoi, UPL (Profitul și pierderea nerealizate) și RPL (Profitul și pierderea realizate) vor fi resetate la 0. După decontare, profiturile acumulate din acest ciclu de decontare pot fi retrase. (Pentru definiții și calcule ale UPL și RPL, vă rugăm să consultați Ghid de opțiuni OKEx).

3.5 Opțiunile în bani (ITM) vor fi exercitate automat la ora 08:00 (UTC) la data expirării. Atunci când se exercită contractul, VFA-urile cu plată echivalentă vor fi adăugate la soldul contului cumpărătorului și deduse din vânzător. Atât cumpărătorul, cât și vânzătorul trebuie să plătească o taxă pentru exerciții. Opțiunile la bani (ATM) și opțiunile fără bani (OTM) vor expira fără a fi exercitate la ora 08:00 (UTC) la data expirării. (Pentru definiții și calcule ale sumei decontării exercițiului, ITM, ATM și OTM, vă rugăm să consultați Ghid de opțiuni OKEx);

3.6 Veți plăti OKEx pentru Serviciu. În ceea ce privește modalitatea de plată, vă rugăm să consultați Nivelul programului de taxe OKEx pentru detalii.

3.7 Dacă anomaliile pieței apar înainte de decontare și livrare, inclusiv, dar fără a se limita la fluctuația acută a indicelui subiacent sau a ratei de recuperare anormale, OKEx poate decide, la discreția sa, să se stabilească la un moment adecvat, cu o metodă comercială rezonabilă. OKEx va posta un anunț cu privire la aceste reguli detaliate.

4. Managementul riscurilor

4.1 Serviciul introduce diferite măsuri pentru a controla riscurile sistematice, inclusiv, dar fără a se limita la:

 • Mark Price Mechanism
 • Mecanism parțial de lichidare
 • Mecanism de lichidare
 • Procedura de recuperare a societății

OKEx își va îmbunătăți continuu măsurile de gestionare a riscurilor.

4.2 "Mark Price Mechanism". OKEx adoptă mecanismul Mark Price pentru a evita pierderile potențiale ale utilizatorilor cauzate de manipularea prețurilor sau alte acțiuni greșite ale pieței. Prețul de marcă este calculat din modelul negru și ajustat cu modificarea generală a așteptărilor de preț ale opțiunilor, nedeterminate de tranzacție sau cotarea unui singur instrument. OKEx aplică Prețul de marcă la calculul valorii poziției, PnL (Profit și Pierdere) și marja ca bază a controlului riscului.

4.3 "Mecanism parțial de lichidare". Atunci când contul dvs. nu îndeplinește cerința de marjă, va fi declanșată lichidarea parțială. Contul dvs. va fi preluat temporar de motorul de gestionare a riscurilor al Serviciului. În Mecanismul de lichidare parțială, motorul de gestionare a riscurilor al Serviciului va continua să vă lichideze pozițiile, până când contul dvs. îndeplinește din nou cerința de marjă. Vă rugăm să consultați Ghid de opțiuni OKEx pentru detalii.

4.4 "Mecanism de lichidare". Când capitalul propriu al contului scade sub nivelul lichidării, lichidarea va fi declanșată. Toate pozițiile din contul dvs. vor fi transferate către motorul de gestionare a riscurilor serviciului pentru lichidarea ulterioară. După transfer, toate pozițiile dvs. vor fi șterse, iar capitalul propriu al contului va fi zero. Vă rugăm să consultați Ghid de opțiuni OKEx pentru detalii.

4.5 "Procedura de recuperare a societății". Pierderile cauzate de lichidarea contului de utilizator sunt denumite deficit. În timpul decontării, Serviciul va calcula deficitul total cauzat de toate lichidările forțate (atât în ​​momentul declanșării, cât și lichidarea ulterioară a pozițiilor de către motorul de gestionare a riscurilor serviciului). Deficitul total va fi compensat cu prioritate de Fondul de asigurări al serviciului. Dacă fondul de asigurare este epuizat, Procedura de recuperare a societății va fi adoptată de către Serviciu pentru a acoperi deficitul rămas. Utilizatorii care au un profit net pentru ciclu vor fi supuși acestei recuperări. Vă rugăm să consultați Ghid de opțiuni OKEx pentru mai multe detalii.

4.6 Dacă dimensiunea pozițiilor dvs. sau a comenzilor deschise se acumulează la un nivel care reprezintă o amenințare considerabilă pentru ceilalți utilizatori, OKEx, la discreția sa, vă poate solicita să anulați comenzile dvs. sau să închideți o parte din pozițiile dvs. Ca măsură finală, Serviciul își rezervă dreptul de a limita sau anula pozițiile sau comenzile dvs. pentru a reduce riscul din sistem.

5. Limitarea răspunderii

5.1 Recunoașteți că înțelegeți regulile și politicile în legătură cu Serviciul. OKEx nu va fi răspunzător pentru pierderea dvs. din cauza neînțelegerii regulilor și politicilor. În special, pentru a vă deschide sau menține pozițiile, suma VFA pe care ați depus-o ca marjă va trebui să îndeplinească anumite cerințe. Dacă cerințele nu sunt îndeplinite, lichidarea forțată va fi declanșată. Când are loc o lichidare forțată, puteți pierde toate VFA-urile pe care le-ați depus ca marjă.

5.2. Informațiile dvs. exacte despre tranzacție vor fi afișate numai după decontarea finală. Informațiile afișate între două decontări consecutive sunt doar cu titlu de referință și nu se poate garanta că este un rezultat oficial. Puteți suferi pierderi dacă operați pe baza acestor informații și OKEx nu va fi responsabil pentru astfel de pierderi.

5.3 Pentru a se conforma modificărilor din legi sau reglementări sau pentru a menține bunăstarea generală a pieței, OKEx va trebui, la discreția sa, să schimbe politicile, regulile sau să implementeze reguli de urgență din când în când. Astfel de modificări sau implementări ar putea duce la inaccesibilitatea temporară a contului dvs., recuperarea din contul dvs., închiderea imediată a anumitor poziții sau alte întreruperi ale Serviciului. OKEx nu va fi răspunzător pentru pierderea suferită.

5.4 OKEx nu va fi răspunzător pentru orice pierdere suferită de situații incontrolabile, inclusiv, dar fără a se limita la:

 • întreținerea sistemului anunțată în prealabil;
 • disfuncționalități ale dispozitivului de internet care au dezactivat transferul de date;
 • război, revolte, inundații, cutremure sau orice alte perturbări neașteptate;
 • atacuri de piratare, viruși de computer, defecțiuni ale rețelei de internet, probleme bancare, actualizări de site-uri web, suspendarea serviciului, întârziere sau anulare din cauza întreruperii guvernului;
 • probleme imprevizibile sau irezolvabile cu tehnologiile disponibile în prezent;
 • situații cauzate de terți, inclusiv inadecvate sau întârziate

5.5 Eșecurile rețelei, eșecurile sistemului, atacurile de hacking și alți factori neprevăzuți au potențialul de a provoca o rotație anormală, întreruperi ale pieței și alte posibile anomalii. OKEx își rezervă dreptul de a anula și / sau derula tranzacțiile pe o perioadă de timp pe care o consideră suficientă pentru a atenua orice efecte nocive ale pieței. OKEx nu va fi răspunzătoare pentru orice pierdere suferită prin aceasta.

5.6 Sunteți conștient de faptul că întreruperile tehnologice se pot produce în mod neașteptat. OKEx nu va fi răspunzător pentru orice pierdere suferită de întreruperile tehnologice, inclusiv, dar fără a se limita la:

 • pierderea, întârzierea, întreruperea sau alte defecțiuni ale conexiunii la Serviciu.
 • oprire, încetineală, fără răspuns sau alte defecțiuni ale Serviciului, din cauza supraîncărcării.
 • defecțiune din cauza incapacității Serviciului de a prelua corect datele necesare de la o terță parte prin internet.

5.7 OKEx interzice strict comportamentele comerciale neloiale. OKEx își rezervă dreptul de a promova, la propria sa discreție, controlul executiv asupra contului dvs., dacă sunteți

 • sunt implicați în manipularea prețurilor sau în orice alte acțiuni greșite ale pieței;
 • ar putea dăuna altor utilizatori sau OKEx prin exploatarea vulnerabilităților Serviciului sau prin alte mijloace nerezonabile;
 • sunt implicați în orice alte activități pe care OKEx le consideră dăunătoare bunăstării generale a pieței.

OKEx își rezervă, de asemenea, dreptul de a întreprinde acțiuni care includ, dar nu se limitează la închiderea conturilor dvs., limitarea tranzacționării, oprirea tranzacționării, anularea tranzacțiilor și derularea tranzacțiilor pentru a elimina orice efecte adverse asupra bunăstării generale a pieței. OKEx nu va fi răspunzător pentru orice pierdere suferită atunci când se întâmplă o astfel de acțiune împotriva dvs..

6. Despăgubire

6.1 Trebuie să despăgubiți OKEx pentru acțiunile legate de contul dvs. OKEx și utilizarea serviciului.

6.2 Prin prezenta, sunteți de acord să apărați, să despăgubiți și să mențineți OKEx inofensiv pentru orice reclamație sau cerere (inclusiv taxe legale rezonabile) formulate sau suportate de orice terță parte împotriva OKEx datorită sau care rezultă din încălcarea acestui acord, utilizarea necorespunzătoare a Serviciului , încălcarea oricărei legi sau a drepturilor unei terțe părți și / sau acțiunile sau inacțiunile oricărei terțe cărora le acordați permisiunea de a utiliza contul dvs. OKEx sau de a accesa site-ul nostru web, software-ul, sistemul (inclusiv orice rețea și servere utilizate pentru furnizați oricare dintre Servicii) operate de noi sau în numele nostru, sau oricare dintre Servicii în numele dvs..

7. Diverse

7.1 Conținutul acestui Acord include, de asemenea, diversele specificații ale sistemului OKEx, alte acorduri sau reguli din anexa la acest Acord, Ghidul de opțiuni și alte acorduri și reguli relevante privind Serviciul pe care OKEx le poate emite din când în când. Odată ce conținutul de mai sus este lansat oficial, acesta face parte integrantă din acest acord și ar trebui să îl respectați. În cazul oricărui conflict între conținutul de mai sus și prezentul acord, prezentul acord va prevala dacă nu se fac declarații opuse.

7.2 OKEx își rezervă dreptul de a modifica unilateral acest Acord (inclusiv conținutul de mai sus) dacă este necesar. O astfel de modificare ar putea avea loc în orice moment fără o notificare prealabilă. În cazul în care se fac modificări, conținutul revizuit va fi postat imediat pe site-ul OKEx. Vă rugăm să verificați cele mai recente informații postate aici pentru a vă informa despre orice modificări. Utilizarea continuă sau accesul la Serviciu după publicarea oricăror modificări constituie acceptarea acestor modificări. Dacă nu acceptați conținutul revizuit, ar trebui să încetați să utilizați serviciile conexe.

7.3 Ar trebui să citiți foarte atent Acordul și orice document la care se face referire. Dacă există ceva pe care nu îl înțelegeți în Acord și în orice document menționat aici, trebuie să discutați această problemă cu OKEx și să solicitați clarificările necesare. Orice comunicare formală cu dvs. va fi efectuată prin poștă electronică, cu excepția cazului în care se prevede altfel. Documentele vă vor fi trimise prin poștă electronică și ar trebui să căutați să ne trimiteți orice documente prin aceleași mijloace. De asemenea, ne veți putea contacta telefonic. Orice comunicare formală cu dvs. va fi făcută, cu excepția cazului în care se convine altfel, în limba engleză. În cazul oricărei discrepanțe între versiunea în limba engleză a acordului sau orice astfel de comunicări și orice traducere a acordului sau astfel de comunicări (după caz) într-o limbă străină, va prevala versiunea în limba engleză respectivă. În cazul oricărei discrepanțe între comunicări și Acord, Acordul va prevala.

7.4 Stabilirea, validitatea, explicația, modificarea, executarea și soluționarea litigiilor acestui acord de utilizare vor fi guvernate de legile Seychelles.

7.5 Dacă există vreo dispută între un utilizator și OKEx, ambele părți ar trebui să încerce să elaboreze o rezoluție prin negocieri. Cu toate acestea, dacă încercarea nu reușește, ambele părți ar trebui să fie de acord să soluționeze dezacordul sau disputa prin sistemul judiciar din Seychelles.

7.6 Toate titlurile prezentului acord sunt destinate doar citirii și nu afectează interpretarea acestuia.

7.7 Prezentul acord nu se aplică utilizatorilor Simulației de tranzacționare a opțiunilor.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map