Towarowe fundusze ETF – wszystko, co musisz wiedzieć

Towarowe ETF-y oferują inwestorom jeden z najłatwiejszych sposobów inwestowania na rynku towarowym – albo w poszczególne towary, albo w indeksy towarowe. To dobra wiadomość, ponieważ inwestowanie bezpośrednio w towary może być złożonym i czasochłonnym procesem.

Co to są towary?

Towary są dobrami fizycznymi, albo materiałami występującymi naturalnie, albo produktami rolnymi. Towary będące przedmiotem obrotu są szeroko stosowane i zamienne – innymi słowy, jedna jednostka jest mniej więcej taka sama jak inna. Nazywane są również surowcami lub materiałami podstawowymi.

Rynek towarowy dzieli się zwykle na trzy następujące kategorie:

 • Metale, składające się zarówno z metali szlachetnych, takich jak srebro i złoto, jak i metali nieszlachetnych, takich jak żelazo, miedź i cynk.
 • Surowce energetyczne obejmują ropę, gaz i węgiel.
 • Towary rolnicze obejmują zwierzęta gospodarskie, takie jak bydło, oraz towary miękkie, takie jak bawełna, kukurydza i pszenica.

Towary to odrębna klasa aktywów, która może służyć do dywersyfikacji portfela akcji i obligacji. Ceny towarów mają stosunkowo niską korelację z innymi aktywami i mogą służyć jako zabezpieczenie przed inflacją.

Co to są towarowe fundusze ETF?

Fundusze giełdowe to notowane na giełdzie fundusze powiernicze, które posiadają koszyk innych papierów wartościowych. Można nimi handlować tak jak akcjami i umożliwiać inwestorom zakup portfela aktywów za jedną transakcję. Jest to zarówno tańsze, jak i łatwiejsze niż budowanie portfolio od podstaw. Możesz dowiedzieć się więcej o funduszach ETF tutaj.

Niektóre towarowe fundusze ETF inwestują w indeksy towarowe w ten sam sposób, w jaki fundusze typu ETF na akcje inwestują w indeksy giełdowe. Jednak niektóre z najczęściej notowanych towarowych funduszy ETF inwestują tylko w jeden towar.

Towary fizyczne a kontrakty terminowe na towary

Inwestowanie w surowce stwarza nowe wyzwania. Instrumenty finansowe, takie jak akcje i obligacje, stanowią niewiele wyzwań logistycznych, ponieważ istnieją tylko w formie cyfrowej lub papierowej. Handel i inwestowanie w towary wprowadzają rzeczywiste problemy, takie jak transport, przechowywanie, bezpieczeństwo i ubezpieczenie.

Te wyzwania logistyczne oznaczają, że większość handlu towarami odbywa się na rynku kontraktów terminowych. Kontrakty terminowe stanowią zobowiązanie do kupna lub sprzedaży składnika aktywów w przyszłości. W praktyce jednak kontrakty futures można zamknąć przed wygaśnięciem lub zamienić na kontrakt z datą wygaśnięcia znajdującą się w dalszej przyszłości..

Niektóre fundusze ETF przechowują towary fizyczne, podczas gdy inne zawierają kontrakty futures lub kombinację tych dwóch.

Backwardation i ujemna rentowność rolek

Gdy inwestorzy wykorzystują kontrakty futures, aby uzyskać ekspozycję na towar, może wystąpić zjawisko zwane backwardation. Dzieje się tak, gdy inwestorzy przechodzą z kontraktów, które wkrótce wygasają, na kontrakty wygasające w późniejszym terminie. W rezultacie bliskie kontrakty są sprzedawane z dyskontem w stosunku do aktywów bazowych, podczas gdy kontrakty długoterminowe są sprzedawane z premią. Ciągłe przechodzenie pozycji z jednego kontraktu do drugiego może stać się kosztownym ćwiczeniem. Nazywa się to ujemną wydajnością rolek.

Jeśli ETF wykorzystuje kontrakty futures do ekspozycji na towary, backwardation może stanowić przeszkodę dla wyników. Jeśli planujesz inwestować w towarowe fundusze ETF, powinieneś wziąć to pod uwagę. Przyjrzyj się, jak cena ETF śledzi indeks lub towar bazowy, aby zobaczyć, jaki jest prawdopodobny „koszt” operacji wstecznej.

ETN vs ETF

Obligacje giełdowe (ETN) i fundusze ETF są często używane zamiennie i w większości pełnią tę samą funkcję. Obaj handlują na giełdach jak akcjami. Jest jednak ważne rozróżnienie.

Fundusze ETF to fundusze powiernicze, które posiadają portfel aktywów lub w przypadku towarowych funduszy ETF, czasami tylko jeden składnik aktywów. ETN to rodzaj produktu strukturyzowanego, podobny do instrumentów dłużnych i obligacji. Nie są one wspierane przez aktywa, ale przez instytucję, która je wydaje. Emitenci ETN zabezpieczają swoje zobowiązania, utrzymując aktywa we własnym bilansie.

Zaletą ETN jest brak błędu śledzenia, ponieważ cena po prostu śledzi indeks. Wadą jest to, że ETN niosą ze sobą ryzyko kontrahenta. Jeżeli emitent miałby stać się niewypłacalny, może nie być w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań. W większości przypadków emitentami są duże instytucje o mocnych bilansach. Warto jednak wziąć pod uwagę siłę finansową emitenta.

Przykłady towarowych funduszy ETF

Największe towarowe fundusze ETF to pojedyncze fundusze towarowe, które śledzą ceny złota, srebra i ropy naftowej. W rzeczywistości z 10 największych amerykańskich funduszy surowcowych pięć śledzi cenę złota, dwa śledzi cenę ropy, jeden śledzi srebro, a jeden platynę..

Największym z nich jest SPDR Gold Trust (GLD), którym zarządza State Street. Fundusz ten posiada fizyczne złoto warte ponad 70 miliardów dolarów.

Największym towarowym funduszem ETF, który śledzi indeks aktywów, jest fundusz Invesco Optimum Yield Diversified Commodity (PDBC). Fundusz inwestuje w kontrakty terminowe na 17 różnych towarów. Jest aktywnie zarządzany w celu zmniejszenia skutków ujemnej wydajności rolek.

Największym funduszem naftowym jest United States Oil Fund (USO) zarządzany przez USCF. Fundusz ten śledzi cenę Sweet Light Crude Oil za pomocą kontraktów futures.

Dla inwestorów poszukujących ekspozycji na towary rolne, iPath prowadzi ETN (COW), który śledzi indeks żywego bydła i świń, a Invesco DB Agriculture Fund (DBA) inwestuje w szerszą gamę produktów rolnych.

Zalety towarowych funduszy ETF

 • Towarowe fundusze ETF to najłatwiejszy sposób na posiadanie towarów.
 • Towarowe fundusze ETF są zazwyczaj tańsze niż towarowe fundusze inwestycyjne.
 • Towary mają stosunkowo niską korelację z innymi klasami aktywów i dlatego mogą zdywersyfikować portfel i zmniejszyć ogólną zmienność.
 • Surowce zwykle działają jako zabezpieczenie przed inflacją.

 Wady towarowych funduszy ETF

 • Inwestowanie w towary fizyczne może być kosztowne. Te koszty mogą wpływać na wydajność.
 • Fundusze ETF inwestujące w kontrakty terminowe na towary mogą ucierpieć z powodu ujemnej rentowności rolek.
 • Ceny towarów są bardziej zmienne niż inne klasy aktywów. Wielkość alokacji dla towarów powinna być ograniczona, aby zapewnić efektywne korzyści z dywersyfikacji.
 • ETN niosą ze sobą ryzyko kontrahenta.

Polecany broker ETF

Towarowe fundusze ETF - wszystko, co musisz wiedzieć

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map